Make your own free website on Tripod.com

 

Jacob Grimm

Deutsche Mythologie

Verwijzingen

Publicaties

Landkaart

Deutsche Mythologie

In 1835 verschijnt een publicatie die gezien wordt als een waterscheiding in het wetenschappelijke onderzoek naar de Germaanse religie: "de Deutsche Mythologie, van Jacob Grimm". Dit geniale werk heeft het fundament gelegd voor het wetenschappelijke onderzoek naar het heidense geloof. Er wordt nu alleen nog maar gesproken in termen van; een tijd voor Grimm en een tijd erna.

Jan de Vries typeert de Deutsche Mythologie (DM) als volgt: "…..die voor alle tijden als de mooiste en indrukwekkendste prestatie op dit vakgebied zal gelden." (Vries, AGR,1956)
Eveneens noemt hij Grimms werk een schepping, in tegenstelling tot latere onderzoeker die bestaande thema's verder uitwerken.

Jacob Grimm koos de naam "Deutsche Mythologie" voor zijn boek, omdat hij een reconstructie wilde maken van de mythologie van de Duitse stam. Dus een mythologie die niet gebaseerd is op de Scandinavische mythologie; die veel vollediger overgeleverd is. Toch verwijst zijn DM vaak naar de Noordse bronnen, omdat hij ervan uit ging dat de Germaanse stammen een gemeenschappelijke oorsprong hadden; en dus een overeenkomende mythologie.
Tegenwoordig gaat de wetenschap ervan uit dat de verschillende Germaanse stammen, ook verschillen in hun mythologie en religie hadden.
Grimm was de eerste wetenschapper die erop wees dat er resten van Germaanse mythologie verstopt zitten in persoonsnamen, plaatsnamen, namen van dagen en jaargetijden, planten en stenen.

Uit de literaire bronnen die in Duitsland overgeleverd zijn, kan bij lange na geen volledig beeld van de "Duitse mythologie" gereconstrueerd worden. Om de leemtes op te vullen, gebruikte Jacob de schat aan volksoverleveringen die hij en zijn broer Wilhelm in de jaren ervoor verzameld hadden.
Grimms werk is dus gebaseerd op volksoverleveringen en literaire bronnen. Archeologische informatie was er in die tijd nog niet, en werd dus ook niet gebruikt.

Daar Jacob de eerste onderzoeker was die zich op een wetenschappelijke manier met de Germaanse religie bezig hield, is hij soms niet kritisch genoeg met het gebruik van bronnen materiaal, waardoor later grote stukken uit zijn boek achterhaald werden.
Jacob Grimm was in eerste instantie een verzamelaar en rangschikker, latere onderzoekers zijn zijn werk gaan schiften op waarheid.

Inleiding DM binnenhalen (Word document, Winzip 18 Kb)
Als u op deze verwijzing klikt, laadt u een ingepakt Word document naar uw computer. Hierin vindt u de vertaling (Engels) van de inleiding van de Deutsche Mythologie.

 

 

Opmerkingen en vragen naar grimsma@msn.com